Lên lầu ngẫu nhiên làm kỳ 2

Tác giả:

Lai vô xa mã tích,
Khứ dữ lộ âu quần.
Cửu hữu vong cơ hứng,
Cư ông khẳng bán phân.

Dịch nghĩa

Lại tì không có dấu xe ngựa,
Qua thì có bạn ngỗng cò.
Từ lâu ta đã có hứng muốn quên việc đời,
Ông chủ ở đây hãy chia ta một nửa.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Lên lầu ngẫu nhiên làm kỳ 2"