Lên Núi

Tác giả:

Leo lên dốc núi trông người
Đất cao, chân thấp, mặt trời đang phai

Này em, đâu phía chương đài
Hồn ta viễn phố tìm ai mơ cùng

Tay cuồng xưa vẫy mùa xuân
Đường hoa nay hứng phân vân ác tà

Cội tùng, ngồi ngắm thu xa
Đọ tâm tượng đá kiết già lặng thinh

Rồi ra dốc mỏi một thân
Xem ta xiêu vẹo chênh vênh lối đời

Tiên sinh thúc thủ một thời
Hậu sinh lượm mót nụ cười hiếm hoi

Không người chỉ có mây trôi
Quệt vai nhau cái đãi bôi giật mình

cpsn

Thảo luận cho bài: "Lên Núi"