Lênh Chênh Giữa Thể Và Không Thể

Tác giả:

Cùng nhau trở lại suối mù sương

Qua núi hoài nghi vượt đỉnh buồn
Rỡn sóng vô vi quên mạt lộ
Thả đời trong chén rượu quỳnh tương

Ửng lên môi má màu thu chín
Lửa mắt ngời lên ngọn thiết tha
Vớt sợi tơ hồng trên suối hẹn
Cột đời nhau lại lúc chia xa

Nhuộm ánh hoàng hôn trên tóc ướt
Dậy miền giao cảm thuở vào xuân
Có trong run rẩy trời mơ ước
Ở phút trao tình phút hóa thân

Hạnh phúc thấy rồi câu định nghĩa
Mà sao chẳng dễ hiến dâng người
Lênh chênh giữa thể và không thể
Từng mảnh hồn nhau quấn quýt rơị

Thảo luận cho bài: "Lênh Chênh Giữa Thể Và Không Thể"