Léopardi

Tác giả:

Bóng vụng goá tình mây chim trăng bãi
Gà trống nuôi đàn chữ dại mồ côi.
Léopardi: Nhà thơ tình lớn người Ý thế kỷ XIX suốt đời thất tình.

Thảo luận cho bài: "Léopardi"