Lịch Sử Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tác giả:

LỊCH SỬ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (TS: 70 NĂM THÀNH LẬP NƯỚC) 

Biên soạn: Đỗ Hoàng Linh – Nguyễn Thu Hằng – Đỗ Xuân Tuất
Thể loại: Lịch sử – Địa lý
ISBN: 8935075936980
Xuất bản: 4/2015
Trọng lượng: 320 gr
NXB: Khoa học Xã hội
Số Trang: 304 trang – Khổ: 13.5 x 21 cm
Giá bán: 76,000 đ

 

8935075936980
MỤC LỤCCuốn sách LỊCH SỬ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM cho thấy ngày 21.6.1925, cách đây tròn 90 năm, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra đời, trở thành tờ báo tiếng Việt đầu tiên của giai cấp vô sản và cách mạng Việt Nam. Nối tiếp sự ra đời của báo Thanh Niên, các báo Tranh Đấu, Dân Chúng cùng một số báo khác của Đảng xuất bản trong thập kỷ đầu sau khi Đảng thành lập đã góp phần quan trọng trong việc tập hợp, củng cố các lực lượng cách mạng và dân chủ chống thực dân xâm lược và phong kiến tay sai. Việt Nam độc lập, Cứu Quốc, Cờ giải phóng, Sự Thật, Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam… sau này đều đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, trở thành cơ quan thông tin chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Lời nói đầu

 

Phần một: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Phần hai: NHỮNG KỶ NIỆM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Thảo luận cho bài: "Lịch Sử Báo Chí Cách Mạng Việt Nam"