Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (1944 – 1975)

Tác giả:

Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (1944 – 1975)

Trải qua hơn 20 năm vừa xây dựng vừa chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi tiếp vào lịch sử của mình những chiến công hiển hách: Cùng toàn dân đánh bại tên đế quốc đầu sỏ đông quân, hùng mạnh, hung hãn và xảo quyệt nhất, giải phóng Miền Nam, bảo vệ Miền Bắc, thống nhất đất nước và làm tròn nhiệm vụ quốc tế với 2 nước là Lào và Campuchia anh em.
Vốn sinh ra từ nhân dân, do nhân dân nuôi dưỡng và chiến đấu vì nhân dân, Quân đội ta thường xuyên được Đảng và Bác giáo dục ý thức gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Truyền thống này đã trở thành nguồn sức mạnh vô tận của Quân đội.
8687_p14799
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát truyền thống của Quân đội ta bằng những lời cô đọng: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Để đáp ứng yêu cầu học tập, giáo dục lịch sử truyền thống cho các thế hệ trẻ hiện nay; đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy của các trường trong và ngoài quân đội; nhân kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân cho tái bản lại cuốn sách Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Lần tái bản này, tập 1 và tập 2 được in chung làm một quyển.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Bộ Quốc Phòng Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân
  • Nhà phát hành: Phương Nam
  • Mã Sản phẩm: 893200010794
  • Khối lượng: 1720.00 gam
  • Kích thước: 19×27 cm
  • Ngày phát hành: 03/2005
  • Số trang: 816

Thảo luận cho bài: "Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (1944 – 1975)"