Liền được mưa

Tác giả:

Kim nhật vũ lai tạc nhật vũ,
Nhất niên tình vũ nhất niên tri.
Nhân tình hạn vũ không tư vũ,
Ký vũ vô đoan hận vũ trì.

Dịch nghĩa

Hôm qua trời mưa, hôm nay lại mưa,
Một năm không mưa thì biết rõ là không mưa.
Lòng người ghét hạn hán, và luôn mòn mỏi mong mưa,
Không ai rõ nguyên nhân của mưa thì lại hận là mưa chậm.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Liền được mưa"