Liên nhật âm vũ ngẫu thư

Tác giả:

Liên nhật âm vũ ngẫu thư

Dương xuân tam nguyệt vũ thốc thốc
Nông phu đắc vũ như đắc ngọc
Thánh từ tiêu hãn niệm dân y
Cung lịch giao nguyên tuân cửu cốc
Xích Đằng giang thượng trú lâu thuyền
Phương hỷ tứ dã ký chiêm túc
Hoà thử đạo lương tề phát sinh
Kim niên hành xướng phong niên khúc

Dịch nghĩa

Tháng ba trời xuân ấm áp, mưa mau chi chít
Nông dân được mưa như được ngọc
Lòng nhân từ của thánh hoàng sớm khuya nghĩ đến chỗ dựa của dân
Thân hành đi ra đồng ruộng thăm hỏi đến tình hình lúa má
Nhà vua đậu thuyền lầu trên sông Xích Đằng
Đang vui mừng bốn phía đồng ruộng đã đủ nước
Lúa má hoa màu đều nảy sinh
Năm nay rồi sẽ hát khúc hát năm được mùa

 

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Liên nhật âm vũ ngẫu thư"