Liễu Biếc

Tác giả:

Mây xám lang thang trở bước về 
Nghe đâu lá rụng chạnh hồn quê 
Lại thăm ngõ cũ đôi nhành liễu 
Liễu vẫn chờ ai xõa tóc thề . 

Thảo luận cho bài: "Liễu Biếc"