Liệu còn gì nữa

Tác giả:

Liệu còn gì nữa của em
Không lời không bóng chờ em chuyển vần
Liệu còn gì của ái ân
Đến hương đêm thấm áo quần cũng tan

Liệu còn gì của thời gian
Chiều xưa ấp ủ nồng nàn đã bay
Liệu còn gì của men say
Cặn li cũng bỏ môi gầy nhạt tênh.

Liệu còn gì nữa của anh
Bài thơ mê hóa thành viễn vông
Dẫu em đọc lại đôi dòng
Chắc ngơ ngác hỏi: nỗi lòng ai đây?

Cả hồn thơ dại si ngây,
Còn chăng một nét chữ gầy mỏng manh

Chỉ còn thật chuyện riêng anh
Hao hao cổ tích mờ xanh tuyệt cùng.

Thảo luận cho bài: "Liệu còn gì nữa"