Liễu cũng chờ em

Tác giả:

Năm rét đi rồi liễu nhú tơ
Khắp cành lộc nhỏ sáng mau thưa
Tưởng ngày em lại buông cành rậm
Che khuất mình ta trong gió đùa.

Thảo luận cho bài: "Liễu cũng chờ em"