Linh Cảm

Tác giả:

Ai đem bệnh viện chặt ngang cầu
Hai ngả tâm tư mộng nát nhầu
Ánh bạch lạp buồn dâng ngấn lệ,
Áo hoàng hôn khép giữ chiều sâu

Em! xin kiếp khác đừng quên nhé
Đời? chắc ngày mai chẳng nhớ đâu?
Òa khóc! … tâm linh dường báo trước
Anh về lòng đất trốn thương đau …

Thảo luận cho bài: "Linh Cảm"