Linh sơn Phật khóc

Tác giả:

Phật ngự Tòa Sen… khối xót thương
Vỡ ra thành lệ, ngấn còn hương
Lung linh giọt ngọc từng giây phút
Tẩy sạch ngai vàng bóng Quỷ-Vương.
(20-10-63)

Thảo luận cho bài: "Linh sơn Phật khóc"