Lỡ làng

Tác giả:

Thời gian lặng lẽ trôi
Nỗi nhớ thương cũng dần dà phai lạt
Biển vẫn xanh sóng thì thầm khúc hát
Lời hát buồn bên bờ đá quạnh hiu

Em vội qua sông không đợi người về
Để cho ai lỡ chuyến đò mộng ước
Em thơ ngây, ngày xưa, giờ thiếu nữ
Vòng tay nào che trọn tuổi thanh xuân

Áo trắng trinh nguyên ố bụi đường
Tóc xanh đượm lẫn chen màu sương sớm
Em con thơ tủi buồn đời thiếu phụ
Lỡ nửa đời – vầng trăng vỡ làm đôi

Chiều mồ côi nghe lòng đau chua xót
Lời kinh khuya như tiễn một linh hồn
Em khổ nhọc một đời em khổ nhọc
Tuổi xuân buồn giờ thiếu phụ qua sông
Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Lỡ làng"