Lỡ làng

Tác giả:

Thời gian lặng lẽ trôi

Nỗi nhớ thương cũng dần dà phai lạt
Biển vẫn xanh sóng thì thầm khúc hát
Lời hát buồn bên bờ đá quạnh hiu
Em vội qua sông không đợi người về
Để cho ai lỡ chuyến đò mộng ước
Em thơ ngây, ngày xưa, giờ thiếu nữ
Vòng tay nào che trọn tuổi thanh xuân
áo trắng trinh nguyên ố bụi đường
Tóc xanh đượm lẫn chen màu sương sớm
Em con thơ tủi buồn đời thiếu phụ
Lỡ nửa đời – vầng trăng vỡ làm đôi
Chiều mồ côi nghe lòng đau chua xót
Lời kinh khuya như tiễn một linh hồn
Em khổ nhọc một đời em khổ nhọc
Tuổi xuân buồn giờ thiếu phụ qua sông

Thảo luận cho bài: "Lỡ làng"