Lọ lem

Tác giả:

Bước hài gấm hội đèn hoa vương miện
Bụt lầm tầu tình cắt điện
phố lọ lem.

Thảo luận cho bài: "Lọ lem"