Lỡ Thì

Tác giả:

Bao nhiêu bầy con nít
Ðã tình bằng qua sông..
Bao nhiêu thời thiếu nữ
Khớp ngựa ô theo chồng

Thôi than chi một thời
Như lá thu cuối nắng
Lòng thuyền đâu dài rộng
Mà đi mênh mông đời

Anh đánh đắm nụ cười
Giữa ngã ba biển cả
Em vớt làm tao nôi
Ru một thời nghiệt ngã

Xanh ngàn năm biển cả
Người ơi.. người chẳng về
Ngựa ô rơi nước mắt
Thành cỏ vàng chân đê 

Thảo luận cho bài: "Lỡ Thì"