Lời Chào

Tác giả:

khi em buổi sáng mù sương
anh con đường ngó – em thương quá chừng
một bài thơ một mùa xuân
câu sáu câu tám – về bâng khuâng rồi
những chiều hôm – một tiếng người
buồn vui cũng mặc – thương rồi quá đi

Thảo luận cho bài: "Lời Chào"