Lời Của Mưa

Tác giả:

Thuở ấy Mưa giăng giọt các đài

Nhuộm vàng mái tóc bởi chờ ai

Tím môi mong nhớ người đi mãi

Xanh mắt đợi trông kẻ biệt hoài

Hạ hết nhọc nhằn ân nghĩa nhạt

Thu thôi mòn mỏi sắc hương phai

Rong chơi kẻ ấy còn ham mãi

Hối hận ngày sau sẽ ngáp dài …

Thảo luận cho bài: "Lời Của Mưa"