LỜI CỦA SAO

Tác giả:

Khói vương làn ngọc sương xa thẳm
Hồn đất tràn chưa thắm lá xanh.
Tàn mỏng manh theo trăng đã gởi
Nhưng sao lòng chưa kịp vượt ánh khuya !

Đêm thanh gọi gió khẽ mây lên
Nhè nhẹ đùa, vờn, ai lạnh buốt …
Trăng thầm yểu điều theo mây gió
Ẩn hiện nhưng sao phải chớp buồn

Giả thử thả mình trôi lơ lửng
Tự biết làm sao sáng nhạt nhoà ?
Giả thử giận hờn : mây, trăng, gió …
Để tỏ lối mình chưa biết chăng !?

Đức An – 20.8.1996

Thảo luận cho bài: "LỜI CỦA SAO"