Lời Cuối

Tác giả:

đêm nằm thở giữa hơi sương

mượn câu lục bát gởi thương sang người
ngước lên -bảng lảng mây trời
vương trong mắt -có là lời khói bay?

ba năm vẫn cuộc tình đầy
rời tay nỗi nhớ quắt quay một đời
người ta có nửa khác rồi
ừ thôi buông nhé -ngày trôi khẽ khàng!

nghìn trùng sóng động âm vang
(hờn ghen thi thoảng cỡ… ngàn cơn giông)
tan mưa lặng tiếng bão lòng
tìm mình -mình cũng vẫn nồng như xưa

à ơi… tiếng nhặt tiếng thưa
thèm ru mình ngủ giấc trưa mỗi ngày
tay giờ chẳng chạm được tay
lời em im bặt -lệ đầy mắt nâu

Thảo luận cho bài: "Lời Cuối"