Lời Gọi Em Chim Nhỏ

Tác giả:

Sáng nay chim nhỏ đi đâu?

Chị ngồi tựa cửa ngẩng đầu chờ em.
Nắng hoa tràn ngập sang thềm,
Vi vu gió thổi êm đềm làm sao.
Thế mà chẳng thấy em đâu!
Chim ở vườn nào có nhớ chị không?
Nhớ em chị nhớ ngập lòng,
Bâng khuâng chờ đợi, ngóng trông, bồi hồi .
Chim ơi nắng lớn to rồi ,
Về đây em nhé hót lời líu lo.

Thảo luận cho bài: "Lời Gọi Em Chim Nhỏ"