Lời hẹn sông Hương

Tác giả:

Em hẹn sông Hương
Em đến tắm
Nước khát chiều
………….sóng ngực em đâu
Còi tàu xa hút
Thuyền đi vắng
Sóng vuốt thân trần
……………..nép bến lau

Ngự Bình nhắn hộ vào mây trắng
Gợn nhớ lăn tăn khó bạc đầu.

Thảo luận cho bài: "Lời hẹn sông Hương"