Lối Không Ai Về Qua

Tác giả:

Lá rơi đầy lối nhỏ – khẽ khàng bước em qua – và cơn mưa thôi đổ – dịu bay sương móc một trời…

Những cánh cò thôi trôi – lời ru em ngọt ngào giấc mộng – mà giọt lệ mong manh – phía tối tâm hồn tôi xao động.

Thời gian cần mẫn trôi – khẽ khàng bước chân em huyền diệu – lối không ai về qua – phía tối tâm hồn tôi xa động.

Lối không ai về qua
Và phía tối tâm hồn tôi
Bàng hoàng…

Thảo luận cho bài: "Lối Không Ai Về Qua"