Lời mảnh vỡ

Tác giả:

Tiệc đã xong tất cả bỏ đi rồi

Tôi chợt ngộ ra mình qua mảnh vỡ

Dám cao ngạo những đế giầy báng bổ

Lại mềm lòng hồi hộp trước vô tâm

Những câu thơ như chiếc cốc, âm thầm

Manh mỏng đựng cơ man điều bất trắc

Nỗi cô đơn theo từng bước chân trần

Tôi ái ngại cho người, tôi lỡ sắc!

Thảo luận cho bài: "Lời mảnh vỡ"