Lời Người Hứa

Tác giả:

Người hứa đưa tôi dạo ngân hà

thăm sao Ngưu, Chức vũ trụ xa
tôi về sửa soạn khung tình nhớ
chưa kịp dệt thiêu đã phai nhoà

Người hứa cùng tôi ngắm trăng lên
ba mươi trời tối, tôi mắc đền
vỗ về người bảo rằm, trăng sáng
chưa kịp đến ngày, người vội quên

Người hứa tặng tôi vạn dòng thơ
thơ chưa kịp viết đã xa mờ
tình tôi theo sóng vào bờ đá
đá cọi đuổi xua, vỡ ước mơ

Người hứa cho tôi giữ ảnh hình
để tìm nhau ở giấc mộng xinh
hình chưa kịp nhận thành ảo ảnh
tôi đứng chơ vơ, tự ngắm mình 

Thảo luận cho bài: "Lời Người Hứa"