Lời ru

Tác giả:

Nước đổ ngựa xe chừng chóng mặt
Bon chen đường ấy cát mù bay
Thoai thoải khói lam chiều mái rạ
Mượn láng giềng khum lửa đỏ tay

Bếp ấm gia đình em đợi đó
Bữa cơm thường nhật mớ rau tươi
Thương nhau trọng nhau đời thong thả
Quan họ đằm trong giọng nói cười

Mây trôi gió chạy nắng sang màu
Lòng người rộng hẹp chuyện nông sâu
À ơi cái ngủ về đâu đó
Người biết thật rồi ta biết đâu
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Lời ru"