Lời ru của anh

Tác giả:

Thì tôi thức suốt canh tư
Canh năm bóng đổ sang giờ nửa đêm
Bèn ru ơi hỡi ấm êm
Ngờ đâu canh cánh nặng thêm nỗi này
Chập chờn quá vãng quờ tay
Chọn lời ru ngỡ đêm nay đêm rằm
Hai thân hai giọt lệ tằm
Giọt buông pha ngọt, giọt cầm thấm cay
Ru em cời mảnh trăng gầy
Đắp vai ai giữa đầm lầy sa chân
Ru em mượt lá thiên thần
Khó phai vệt xước tím bầm cành tơ
Ru em gối lẻ chăn hờ
Đừng soi gương cạn giếng chùa Tiên chơi

Ngủ đi em gió lạnh rồi
Mành the che ửa bóng người vào thu
Ngủ đi… mắt nhắm sương mù
Ngủ đi… sóng dựng song tù là xong
Lời ru thỏang gió động phòng
Gối tay bưng tóc khép vòng xót xa.

Thảo luận cho bài: "Lời ru của anh"