Lời tàn

Tác giả:

Em cảm thấy như mình đang kiệt sức
Chỉ tiếc là không được chết trong anh
Nỗi đau hỡi làm sao cho anh biết
Mồ em chôn bia đá tên Hà Thành

Cho em nhé chút tình anh vứt bỏ
Em nhặt về ướp xác hương hồn tim
Cho em nhé, nụ hôn nào rơi đó
Đừng bắt em, đừng bắt em đi tìm

Em cảm thấy hình như em đang chết
Chuông nhà thờ rền rĩ rửa hồn em
Trong trắng quá, Chúa ơi! con chỉ biết
Yêu thương người chuốc nỗi đau cho tim

Xin Chúa hiểu con không hề có lỗi
Trái tim non chưa biết dối bao giờ
Chuông cứ nguyện hồn yêu bằng bóng tối
Biết đâu rồi anh chẳng thể làm ngơ

Thảo luận cho bài: "Lời tàn"