Lối Thu

Tác giả:

Đỏ vàng ai nhuộm lối thu đi
Lưu luyến tình xuân lá lỡ thì
Ý giục, sương chùn ru bước khẽ
Hồn nương cỏ lả tựa cơn si
Nước trôi chầm chậm sầu vương vấn
Hoa rụng âm thầm gợi biệt ly
Ngọn gió vô duyên xua mộng tỉnh
Lá còn hoá bướm hoạ xuân chi

Thảo luận cho bài: "Lối Thu"