Lời Tim Non

Tác giả:

Tôi đổi hai mai lấy một chiều
Để tìm trong ấy ít lời yêu
Ban ngày sáng quá, ban đêm tối
Tôi sợ, không mơ tưởng được nhiều

Thảo luận cho bài: "Lời Tim Non"