Lời Tình Tự Mùa Thu

Tác giả:

nếu lá vàng không rơi

thì mùa Thu vô nghĩa
đời em, anh không tới
buồn vui rồi ai chia !

lá vàng, Thu mới đẹp
nắng vàng, Thu mới buồn
giữa cuộc đời hạn hẹp
mình nên gần nhau hơn !

sông vẫn thường chia nhánh
lá vẫn mãi xa cành
chỉ còn em với anh
ấm lòng khi đơn lạnh !

đừng như sông chia nhánh
đừng như lá xa cành
đừng như tình cô quạnh
khi đời em, có anh…

Trần Huy Sao 

Thảo luận cho bài: "Lời Tình Tự Mùa Thu"