Lời Trăm Năm Gọi

Tác giả:

ta yêu em những ngày xưa
tiền thân thơ dại là mưa bắt cầu
ta yêu em những ngày đầu
tháng năm còn lại, bạc đầu bên em

về đây nghe em, về đây nghe em
mùa Ngâu tháng Bảy bên thềm đã rơi
đớn đau, xin hãy qua rồi
giận hời mỗi đứa một nơi mà gì

có nghe trong bước em đi
lời trăm năm gọi, mưa thì thầm rơi

Nguyễn Phước Nguyên

Thảo luận cho bài: "Lời Trăm Năm Gọi"