Lời Trần Tình

Tác giả:

Hổm rày nhớ giọng khế chanh
Em ơi đừng nỡ giận anh suốt đời
Hứa rằng chỉ một lần thôi
Không thương ai dám tơi bời với nhau

Nếu em lòng vẫn còn đau
Thì thân này nạp mau mau bắt đền
Tim anh đòi cắm mũi tên?
Cho anh oằn oại, la rên suốt ngày?

Lạ lùng con gái thời nay
Chỉ khác Ðắc Kỷ mười hai đuôi chồn
Xạ hương phảng phất trong hồn
Bảo sao quân tử chẳng nôn giựt giành

Thảo luận cho bài: "Lời Trần Tình"