Lời Từ Biệt

Tác giả:

Tôi không biết đó là email cuối

Dời vào “ thùng đợi mốt sẽ reply ”
Để hôm nay nước mắt lại tuôn rơi
Bạn thương mến, xin đừng buồn tôi nhé!

Dù đời sống quanh co, nhiều khúc rẽ
Và phù du như một giấc chiêm bao
Tôi vẫn nuôi niềm hy vọng, ước ao
Chân tiếp bước, mong đời mình ý nghĩa

Bạn hãy ngủ trong vòng tay Ân Huệ
Chúa nhiệm màu, Phật độ lượng từ bi
Tôi xin lau những giọt lệ trên mi
Linh hồn bạn trong tôi luôn tồn tại

Ngọn lửa tắt, mắt vội vàng khép lại
Bạn ra đi đột ngột chẳng chia tay
Mai email tôi gửi lại cho ai?
Địa chỉ đó sau này không còn chủ

Hy vọng bạn bình an trong giấc ngủ

Thảo luận cho bài: "Lời Từ Biệt"