Lời Vàng Trên Đá Hoa Cương

Tác giả:


Chiều qua cắt cỏ nghĩa trang
Tâm tình yêu quí ngọc vàng trên bia
Nghĩa tình Cha Mẹ sớm khuya
Một đời nuôi dưỡng sẻ chia ngọt bùi
Đọc lời khắc mộ ngậm ngùi
Công Cha biển núi con đời biết ơn
Nghĩa tình của Mẹ còn hơn
Bao la bát ngát xanh rờn đại dương
Lời vàng trên đá hoa cương
Đâu bằng quí mến tình thương trên trần
Dưỡng nuôi cha mẹ khi gần
Ốm đau chăm sóc muôn phần đáng khen
Trọn lòng nghĩa thảo dâng lên
Đền ơn cha mẹ sách đèn khuyên lơn
“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!” (1)

(1) Ca dao Việt Nam

 

Thảo luận cho bài: "Lời Vàng Trên Đá Hoa Cương"