Lời Yêu

Tác giả:

Người đã quy y tâm, còn tôi đang quy y – nhớ
Gom sợi tơ tình dấu  trong tháp ngà ảo mộng
Những âm điệu du dương, buồn tôi rưng rức
Giữa muà trăng dang dở, tôi tụng lời yêu

Thảo luận cho bài: "Lời Yêu"