Lòng anh làm bến thu

Tác giả:

Buổi sáng em xa chi
Cho chiều, mùa thu đến
Để lòng anh hóa bến
Cho thuyền em ra đi!

Thảo luận cho bài: "Lòng anh làm bến thu"