Lòng Biển

Tác giả:

Mẹ ta
Lòng biển vô cùng
Cạn sâu! Vẫn biếc
Mênh mông vòm trời

Ngàn năm
Bến cát lở – bồi
Ấu thơ từ thưở
Tóc người chưa pha

Muối mặn…
Cồn bãi – khơi xa
Khôi tình mẹ
Rộng bao la không bờ

Ta đi.
Tiếng sóng bơ sơ
Vỗ về cát trắng
Bây giờ còn đau?

(ĐHTH Đà Lạt)

Thảo luận cho bài: "Lòng Biển"