Lòng Chuông

Tác giả:

(Chim về ổ đợi hoàng hôn)
Ta về chốn cũ nghe buồn gối tay
Bờ xa bãi, đất sông bày
Màu trăng khép mở dấu ngày tháng qua
Ngùi thương vách đá vàng pha
Ai đem hưng phế giao hòa nắng mưa?
Thiền sư lên núi bỏ chùa
Lòng chuông ra biển theo mùa nước đi
Chân Kinh vọng tiếng từ bi
Hai bờ âm vực cách gì gặp nhau?

thơ [b]Giang Hữu Tuyên[/b]
trời mưa đi phát báo

Thảo luận cho bài: "Lòng Chuông"