Lũ quét

Tác giả:

Mắt bão đã qua xanh còn dốc ống
Lũ quét đêm rừng xác mộng dềnh sông

Thảo luận cho bài: "Lũ quét"