Lựa chọn

Tác giả:

Gửi Ngô Mai Phong

Những con chó nằm say ngủ trên lối vào Bồ Đề Đạo Tràng1
Cho ngon mộng chó, khách hành hương nhễ nhại
Đi vòng sang bên
Vừa đi vừa tụng bồ đề dạ bồ đề dạ2
Vừa khi chiếc lá trên cây ngàn năm
Rụng xuống
Vừa khi đám hành khất ùa đến
Lời than van lẵng nhẵng gáy anh

Phút giây ấy
Anh móc túi tìm đồng bạc lẻ
Hay giơ tay đón chiếc lá
Hay chụp bắt sự an lạc của bày chó
Vào camera con mắt thứ ba?

Chú thích

1 Thánh địa Phật giáo, nơi Phật Thích Ca thành đạo dưới cây bồ đề
2 Lời trong Chú Đại Bi của Phật giáo

Thảo luận cho bài: "Lựa chọn"