Lửa gọi đồng thưa

Tác giả:

Ngọn lửa Từ-Bi gọi cảm thông
Bảy lần sôi máu khắp non sông
Đàn con Đức Mẹ quỳ, rơi lệ
Chuông Thánh-Đường vang dội tiếng đồng
(27-10-63)

Thảo luận cho bài: "Lửa gọi đồng thưa"