Lửa Mặt Trời, Linh Điểu Và Sa Mạc Hồng.

Tác giả:

Bão cát tung bay lọn cỏ bồng

Lượn lờ linh điểu lướt tầng không
Niểng đầu nghiêng cánh trên giòng thác
Lao vào thung lũng sức thần phong

Ta uống say sưa ánh vầng hồng
Ngắm nhìn lấp lánh lá thu phong
Duỗi cánh song song với cầu vồng
Nam tào, Bắc đẩu với trăng trong

Mắt sắc như dao giọng ác là
Mặt trời rung chuyển giữa bao la
Một cõi bao năm ta ngự trị
Núi đỏ cát hồng thảm ngàn hoa

Gió bão về đây ta gầm thét
Cùng với mặt trời làm sấm sét
Từ thuở hồng hoang núi vẫn chờ
Sông đời vẫn chảy thuở ban sơ.

Thảo luận cho bài: "Lửa Mặt Trời, Linh Điểu Và Sa Mạc Hồng."