Lửa, Nước Và Em

Tác giả:

Còn tôi ngơ ngất trong chiều nặng
con nắng đầy vai. gánh bước mòn
thoi thóp trời tây leo lét lửa
cháy hoài khê khét cả nhân gian

Còn tôi hụp lặn dòng luân lạc
ngộp thở thèm kêu tiếng hú dài
một đáy sông chờ giơ chấp chới
những vòi bạch tuộc múa dằng dai

Còn tôi định phận ngồi im ắng
chờ bóng em qua một khoảnh vườn
thềm rêu xanh ngắt màu hoang phế
e bước em về có trượt chân…

Thảo luận cho bài: "Lửa, Nước Và Em"