Lửa rừng

Tác giả:

Nghìn đỉnh Trường Sơn tối
Vực thẳm sợ xe lăn
Bỗng thấy đèn le lói
Trong bụng những mừng thầm.

Hoá ra lửa cháy núi
Chưa phải trạm dừng chân.

Thảo luận cho bài: "Lửa rừng"