Lụa Vàng – Bài Họa

Tác giả:

quote:

giữ nắng vàng
thả bay vào núi cho tan sương sầu

mang mang hồn cỏ tim dâu
nắng vàng hiu hắt gọi mầu tang thương
núi cô độc giấc vô thuờng
rừng trơ trụi lá sương vưong giọt sầu
cỗ xe mầu nhiệm khuất đâu?
ai còn ngóng mãi giang đầu bơ vơ
nắng vàng tìm mãi trong mơ
lụa vàng mỏng mảnh sợi tơ đã chùng

 

Thảo luận cho bài: "Lụa Vàng – Bài Họa"