Luật Hỏi Ngã

Tác giả:

Đa số tiếng Việt mình dùng chữ gốc Hán tự, có lẽ lên đến khoảng 80%, lâu dần thành chữ Việt và mình gọi là: Hán Việt. Giáo sư Nguyễn tài Cẩn có đưa ra một nguyên tắc rất tiện, đó là:

” Mình Nên NHớ Viết Là Dấu NGã ”

Nghĩa là nếu gặp một chữ Hán Việt nào bắt đầu bằng một trong những âm chữ … màu đỏ của câu trên thì … hì .. hì … cứ hiên ngang bỏ dấu ngã . Chỉ có 1 ngoại lệ : chữ : ngải cứu ( như trong bùa ngải !! ) . Sau đây là một số thí dụ :

– M : Mỹ mãn , mãnh hổ , mẫu số , mãng xà , miễn dịch , mã lực , mãn khoá .. giờ mão , kiểu mẫu …
– N : truy nã , nỗ lực …. nam nữ , trí não …
– NH : Nhũng nhiễu , nhã nhặn , nhẫn nại ,nhiễm thể ,nhiễm độc ,nhãn hiệu , thổ nhưỡng …
– V : vũ lực , vãng lai , vãn cảnh , vĩnh viễn , vĩ tuyến .. hùng vĩ ….
– L : lữ khách , lễ độ , lãnh đạm , lãng mạn … nguyệt liễm , kết liễu …
– D : dã man , dũng cảm , dĩ nhiên , diễn viên … dung dưỡng …
– NG : ngưỡng mộ , nghĩa cử , ngũ sắc , Nguyễn Du .. ngôn ngữ , tín ngưỡng , vị ngã ….
**

Hì … hì … Còn ngoài ra cứ bỏ dấu hỏi
chỉ trừ ra một số ít các chữ sau đây là … hì .. hì … ngoại lệ ( có việc gì mà không có … exception !!  ) :

Kỹ ( kỹ thuật , kỹ nữ )
Bãi ( bãi chức , bãi khoá )
Bĩ ( bĩ cực , vận bĩ )
Hữu ( bằng hữu , hữu ích , hữu khuynh )
Phẫu ( giải phẫu )
Cữu ( linh cữu ) .. chữ này có rất nhiều người dùng sai là : linh cửu !!!
Tiễn ( tiễn biệt , tống tiễn , hoả tiễn )
Tiễu ( tiễu trừ , tiễu phỉ ) .. chữ này cũng hay dùng sai là : tiểu trừ !!!
Trẫm ( tiếng của .. hì .. hì … Cả Ngố xưng với các anh chị trong DT .. j/k  )
Trĩ ( ấu trĩ , chim trĩ )
Trữ ( tích trữ )
Huyễn ( huyễn hoặc )
Hỗ ( hỗ trợ )
Hãm ( giam hãm )
Đãng ( phóng đãng , quang đãng )
Quẫn ( khốn quẫn , quẫn bách )
Xã ( xã hội )
Hoãn ( trì hoãn )
Quĩ ( quĩ tích , thủ quĩ )
Suyễn ( bệnh suyền )
Cưỡng ( cưỡng ép )
Tuẫn ( tuẫn nạn )
Đễ ( hiếu đễ )
Sĩ ( kẻ sĩ )
Khoảng .. 24 chữ … biệt lệ !! 

Thảo luận cho bài: "Luật Hỏi Ngã"