Lúc Anh Về

Tác giả:

Chẳng biết lúc anh về, hồ Xuân Hương thưở ấy
Sóng có còn vỗ nhẹ mấy bờ lau
Hay đã trôi theo vận nước bạc màu
Còn trơ lại đáy sầu thương tuổi cũ

Chẳng biết lúc anh về dăm hàng thông ủ rũ
Có rộn ràng vương nụ phấn vàng bay
Hay đã khô như ngày tháng lưu đày
Cành trơ trọi, lá gầy hơn thuở trước

Chẳng biết lúc anh về những chiều mưa sướt mướt
Có chạnh lòng quay bước trở về đây
Để nhạt nhòa làm sũng mắt anh cay
Che dấu những xót xa này tủi hận

Chẳng biết lúc anh về thăm quê anh bạc phận
Mẹ lưng còng lận đận chợ chiều tan
Cha công trường mưa nắng cõi lầm than
Có còn nhớ thuở chưa tàn trận giặc

DCCB

Thảo luận cho bài: "Lúc Anh Về"