Lục Bát Lỡ Làng

Tác giả:

Diêu bông ơi, hỡi diêu bông !
Lời ru man mác mênh mông nỗi sầu
Ru con giấc ngủ đêm thâu
Ru con lời hát ơ ầu … thiết tha !
Ngày mai về với nguời ta
Ầu ơ .. bong bóng vỡ ra .. bập bồng
Con đầu Tây, mẹ đầu Đông !
Cách chia chỉ một bến sông đợi chờ !!!
Ru con chưa trọn tuổi thơ
Ru con khúc hát bơ vơ nữa đời !!
Con nhìn mẹ, nuớc mắt rơi !
Ngày mai mẹ lại lấy chồng xa con !!!
Ngày mai mẹ điểm phấn son
Ngày mai lại xác pháo hồng vu qui !
Ngẩn ngơ nhìn buớc mẹ đi
Trái tim chia nửa, sầu bi pháo hồng
Ngổn ngang trăm nỗi tơ lòng
Mẹ ơi !.. Sao lại lấy chồng… bỏ con ????? !!!!!!!

( Cho giọt lệ nửa đêm – TMT Nov/99 )

Thảo luận cho bài: "Lục Bát Lỡ Làng"